Książki Multimedia Astrum Media Astrum Poezja

SZUKAJ KSIĄŻKI
Wybierz metodę:

Wprowadz wyrażenie:

R E K L A M A
Ilość produktów = 0
Widok koszyka na zakupy
Wartość = PLN 0.00


Bajka o Panu Zegarze + płyta CD gratis!


Seria: KSIĄŻKI DLA DZIECI
Autor: Lech Tkaczyk
ISBN: 9788372771995
Cena: 8.50
Rok wydania: 2014
Opis: Bajeczka, którą masz przed sobą, została napisana z myślą o ciekawych świata, lubiących zdobywać nowe umiejętności i kochających przygody maluchach. Dzi?ki niej ka?dy przedszkolak nauczy si? sprawnie odczytywa? godziny i zapozna si? z fascynuj?c? histori? sk?óconych zegarów. Lech Tkaczyk, autor tekstu, w prosty i przyst?pny sposób t?umaczy, po co i jak mierzy si? czas. Ponadto odpowiada na pozornie proste dzieci?ce pytania: “Kto naprawia zepsute spr??yny?”, “Kiedy brzmi hejna? mariacki?”, “Ile razy kuka kuku?ka?”. Za spraw? ciekawej fabu?y i wartkiej akcji oddaje dynamik? codziennego ?ycia i ukazuje relacje mi?dzy bohaterami w sytuacji konfliktu. Warto tutaj doda?, ?e ksi??eczka jest pi?knie ilustrowana. Jej atutem z pewno?ci? oka?e si? zamieszczona na ko?cu strona z dwunastoma cyferblatami, s?u??ca jako pomoc dydaktyczna, a tak?e do??czona p?yta CD, która zawiera s?uchowisko pe?ne pi?knych piosenek, b?d?ce odwzorowaniem tre?ci bajki.

Recenzja ksi??ki

Bajka o Panu Zegarze to bardzo oryginalna i ciekawa ksi??eczka napisana z my?l? o najm?odszych czytelnikach. Lech Tkaczyk po raz kolejny pomo?e Pa?stwa pociechom naby? podstawowe umiej?tno?ci, którymi ka?dy maluch z przyjemno?ci? b?dzie si? chwali?. Historyjka o k?ótni zegarów zapozna dziecko z dziejami sztuki odczytywania czasu, poka?e rodzaje urz?dze? i ich budow?, a tak?e przybli?y obowi?zki i prac? zegarmistrza. Pi?kne piosenki pojawiaj?ce si? w tek?cie, a tak?e barwne ilustracje naucz? dziecko rozpoznawa? uk?ad wskazówek na tarczy i dopasowywa? go do odpowiedniej pory.... wi?cej


Dodaj Bajka o Panu Zegarze + płyta CD gratis! do koszyka na zakupy
Kontynuacja zakupów